Danuta Obracaj

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z Politechniką Śląską związana była od 1973 roku. Pracowała początkowo jako nauczyciel akademicki a następnie w administracji uczelni. Pracę w Dziale Współpracy z Zagranicą podjęła w 1986 roku, gdzie pracowała do czasu przejścia na emeryturę. Stanowisko kierownika pełniła przez 20 lat (1988-2008). Stworzyła prężnie działającą jednostkę aktywną na wielu polach. Wprowadziła Politechnikę Śląską do programu Socrates od pierwszego roku możliwości udziału polskich uczelni w tym programie. Znacząco zwiększyła liczbę umów w ramach programu Socrates i Erasmus, stwarzając atrakcyjna ofertę studiowania za granicą. Dział, pod jej kierunkiem aktywnie uczestniczył w programie Tempus poprzez udział w dwóch projektach Tempus JEP+, których celem była poprawa pracy działów współpracy z zagranicą (w tym w jednym jako instytucja koordynująca). Z jej inicjatywy w Politechnice  Śląskiej działał Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach ogólnopolskiej sieci aktywnych ośrodków, koordynowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy, których celem było przybliżenie możliwości udziału polskich naukowców w projektach badawczych UE. Kierowała punktem przez 10 lat (1998-2008). Dzięki jej wizji prowadzenia współpracy z zagranicą poprzez udział w projektach międzynarodowych, dział aktywnie uczestniczył w kilku projektach programu Leonardo da Vinci, FSS, CEI (współpraca z Ukrainą), w projekcie 6. Programu Ramowego UE (jako instytucja koordynująca) i wielu innych. Podejmowała wiele inicjatyw, których celem było promowanie uczelni w kraju i za granicą. Odznaczona Medalem „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej” oraz „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Uwielbia narciarstwo, pływanie oraz muzykę klasyczną.