Coffee with IROsF/IROsFGuest

Coordinators:

Katarzyna Specjalska,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Magdalena Zawirska-Wolniewicz,
Politechnika Poznańska