Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE, Seminarium Krajowe

Zapraszamy do udziału w Seminarium Krajowym projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE „Realising the potential of the international mobility of staff in higher education”, które odbędzie się 6 maja 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W projekcie bierze udział 10 uczelni partnerskich z Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowenii i Szwecji, w tym Uniwersytet Warszawski. Wśród partnerów stowarzyszonych znalazło się 7 uczelni polskich. Projekt wspierany jest przez  IROs Forum oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem Seminarium jest prezentacja rezultatów projektu (wyniki badań REALISE, tzw. Toolbox i podręcznik „Erasmus+ Staff Mobility Handbook of REALISE Seminarium Program (002)Good Practices”), a także dzielenie doświadczeń i dyskusja na temat zastosowania opracowanych narzędzi w praktyce przez uczelnie polskie i lepsze wykorzystanie potencjału budowanego poprzez mobilność pracowników.

Rejestracja

IROs Forum na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” 2019

Jak co roku przedstawiciele IROs Forum wzięli udział w dorocznej konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”. Tym razem gospodarzem wydarzenia była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. IROs Forum reprezentowała Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która podzieliła się swoimi doświadczeniami we współpracy uczelni z miastem podczas sesji „Study in ….” oraz Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podczas sesji poświęconej komunikatom i ważnym ogłoszeniom zaprezentowała aktualne plany IROs Forum na rok 2019-2020. Wśród uczestników konferencji obecni byli również inni przedstawiciele IROs Forum z Politechniki Łódzkiej, AGH, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Dorota Maciejowska otrzymała w tegorocznej, II edycji konkursu „Gwiazdy umiędzynarodowienia” nagrodę w kategorii „Management Star”.

Relacja z konferencji: https://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=119

 

 

Posiedzenie Rady IROs Forum 10-11 stycznia 2019 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

fot. Julia Agnieszka Szymala. Wybór przewodniczącego na kadencję 2019-2020 od lewej: Marta Foryś (AGH), Liliana Lato (UŁ), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Hanna Lamers (ATH), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWroc.), Sylwia Rutkowska (UEKr), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Karolina Chojnacka (UMK), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Edyta Gałecka (UEK), Maria Doerffer (PG), Katarzyna Kacperczyk (SGH), Klementyna Kielak (UW), Sylwia Ogórkiewicz (UAM), Agata Wójcik (UŚ).

Pierwsze w roku 2019 posiedzenie Rady IROs Forum, inaugurujące jedenasty już rok jej aktywnego funkcjonowania, odbyło się w dniach 10-11 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Spotkanie Rady  otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ, Agata Wójcik.  Prorektor podkreślił szczególną rolę biur współpracy międzynarodowej w realizacji planów strategicznych uczelni, wynikających z założeń nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2.0. W pierwszej części spotkania, Liliana Lato z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Rady na lata 2017-2018 podsumowała dwa poprzednie lata aktywności sieci.

Podczas spotkania członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o powierzeniu przewodniczenia siecią na lata 2019-2020 pani Dorocie Maciejowskiej, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na kolejne dwa lata działalności planujemy dalszą współpracę z krajowymi organizacjami i instytucjami takimi jak NAWA i MNiSW, KRASP, Narodowa Agencja Erasmus, ESN, Perspektywy. Będziemy koncentrować się na wzmacnianiu potencjału kadry administracyjnej odpowiedzialnej za realizację umiędzynarodowienia w polskich uczelniach. Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, a także korzystając z doświadczeń kolegów z partnerskich uczelni zagranicznych, zamierzamy zbudować zespoły eksperckie, które przyczynią się do usprawnianie procesu tzw. internacjonalizacji w domu (ang. „internationalisation at home”), szczególnie ważnej w kontekście Ustawy 2.0. Uczelnie sieci IROS Forum będą ponadto zaangażowane w realizację inicjatyw Komisji Europejskiej tj. Erasmus Without Paper, nowa perspektywa Programu Erasmus+, czy Uniwersytety Europejskie. Zamierzamy dzielić się dobrymi praktykami poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji – zapowiedziała nowa przewodnicząca, Dorota Maciejowska.

Po raz pierwszy w historii działalności IROs Forum, funkcję przewodniczącego będzie wspierał formalnie powołany Komitet Sterujący, na podstawie zawartej w 2018 r. nowej Umowy o współpracy sieci. W skład Komitetu Sterującego na lata 2019 – 2020 wchodzą:

Sekretarz Rady – Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Przedstawiciel Rady ds. reprezentowania przed instytucjami zewnętrznymi – Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki oraz Hanna Lamers, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

Przedstawiciel Rady ds. prawnych – Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa oraz Karolina Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawiciel Rady ds. organizacji wydarzeń – Marta Foryś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Skarbnik – Joanna Mrowiec-Denkowska, Politechnika Śląska.

Po raz pierwszy również w historii sieci IROs Forum, Rada podejmie współpracę z nowymi członkami sieci przyjmującymi status członków stowarzyszonych. Do grona członków stowarzyszonych mogą zostać przyjęci również przedstawiciele uczelni niepublicznych.

fot. Julia Agnieszka Szymala. Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, otwiera posiedzenie Rady. Po lewej: Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Śląski.
fot. Julia Agnieszka Szymala. Agata Wójcik, Uniwersytet Śląski, gospodarz posiedzenia Rady. Po prawej: Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki, przewodnicząca IROs Forum na lata 2017-2018, otwiera obrady
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki  i Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa
fot. Julia Agnieszka Szymala. Katarzyna Kacperczyk, nowy reprezentant SGH w IROs Forum
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, UŁ, przekazuje przewodniczenie Dorocie Maciejowskiej, Uniwersytet Jagielloński
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad (od prawej: Aniela Tejchman (PG-członkini honorowa), Hanna Lamers (ATH), Karolina Chojnacka (UMK), Monika Butkiewicz (UG), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG), Sylwia Ruktowska (UEK), Magdalena Drabek-Glapińska (PŁ), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od prawej: Karolina Chojnacka (UMK), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od lewej: Maria Doerffer (PG), Ewa Kiszka (GUMed), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWr), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Sylwia Rutkowska (UEKr), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Monika Butkiewicz (UG),  Karolina Chojnacka (UMK), Hanna Lamers (ATH), Aniela Tejchman (PG – członkini honorowa), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Edyta Gałecka (UEK), Sylwia Ogórkiewicz (UAM).

Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Przewodnicząca L. Lato (UŁ) o bezpieczeństwie studentów zagranicznych

W dniach 29-30 stycznia IROs Forum zostało zaproszone jako partner do wzięcia udziału w dorocznej konferencji Fundacji „Perspektywy” Studenci Zagraniczni w Polsce 2018. 250 przedstawicieli uczelni wyższych spotkało się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Konferencja Bezpieczeństwo UMK Toruń

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady IROs Forum odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu mandatu na kolejny rok aktualnej przewodniczącej sieci, pani Lilianie Lato reprezentującej Uniwersytet Łódzki. Czytaj dalej Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Sieć IROs Forum została zawiązana w grudniu 2007 z potrzeby wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz tworzenia silnego wizerunku polskich uczelni za granicą. W ciągu 10 lat istnienia sieć IROs Forum stała się liczącym ciałem opiniodawczo-doradczym dla wielu instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Czytaj dalej Jubileusz 10-lecia IROs Forum