Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Przewodnicząca L. Lato (UŁ) o bezpieczeństwie studentów zagranicznych

W dniach 29-30 stycznia IROs Forum zostało zaproszone jako partner do wzięcia udziału w dorocznej konferencji Fundacji „Perspektywy” Studenci Zagraniczni w Polsce 2018. 250 przedstawicieli uczelni wyższych spotkało się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Przez dwa dni Prorektorzy, przedstawiciele MNiSW, NAWY, FRSE, prezydenci miast, prezesi firm śląskich oraz osoby kluczowe i aktywne w polskich uczelniach  dyskutowali o wyzwaniach, jakie niesie internacjonalizacja, przedstawiali możliwości rozwoju, dobre praktyki oraz różnorodność procesów w umiędzynarodowianiu polskich uczelni.

Od kilku lat polskie uczelnie angażują się w projekty i badania międzynarodowe, kładą nacisk na mobilność wykładowców, kadry administracyjnej oraz studentów, starają się przyciągnąć jak największą liczbę kandydatów na studia spoza granic Polski.

Cieszy nas fakt, iż Przewodnicząca IROs Forum Liliana Lato (UŁ) jest od dwóch lat zapraszana do jednego z paneli dyskusyjnych dotyczących studentów z zagranicy. W tym roku poruszała kwestie dotyczące ich zdrowia i bezpieczeństwa w naszym kraju.

W pierwszej edycji „Gwiazdami Internacjonalizacji 2018” zostały osoby z uczelni zrzeszonych w naszej sieci: dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Magdalena Popowska z Politechniki Gdańskiej, dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego, nasza koleżanka Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wielokrotny były Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Jan Krysiński z otrzymał natomiast wyróżnienie, jakim jest  tytuł „Wybitnej Gwiazdy”. Profesor jest mentorem wielu młodych naukowców, utworzył unikalne Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, działające od 1992 roku i prowadzące kształcenie na 8 kierunkach studiów w języku angielskim i francuskim.

Rada IROs Forum dzięki gościnności Politechniki Śląskiej spotkała się 30 stycznia po konferencji, aby omówić kluczowe zagadnienia, dotyczące dalszego rozwoju sieci. Po 10 latach funkcjonowania i w dobie obecnych reform  jesteśmy gotowi na nowe wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

Gwiazdy Internacjonalizacji z Premierem J. Gowinem
Posiedzenie Rady
Przewodnicząca IROs Forum z Gwiazdami Internacjonalizacji, w tym E. Kiszka (GUMed, członek Rady)
Przemówienie Ministra NiSW J. Gowina
Gorąca debata podczas posiedzenia Rady
Politechnika Śląska gościła tegorocznych gości Konferencji

Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Konferencja Bezpieczeństwo UMK Toruń

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady IROs Forum odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu mandatu na kolejny rok aktualnej przewodniczącej sieci, pani Lilianie Lato reprezentującej Uniwersytet Łódzki. Czytaj dalej Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Sieć IROs Forum została zawiązana w grudniu 2007 z potrzeby wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz tworzenia silnego wizerunku polskich uczelni za granicą. W ciągu 10 lat istnienia sieć IROs Forum stała się liczącym ciałem opiniodawczo-doradczym dla wielu instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Czytaj dalej Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Spotkanie ekspertów IROs Forum


Eksperci reprezentujący uczelnie członkowskie IROs Forum, specjalizujący się w aspektach prawnych, spotkali się 4 września w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział: Dorota Maciejowska i Izabela Zawiska z UJ, Konrad Kuliński UJ Collegium Medicum, Hanna Lamers z ATH, Marta Foryś AGH i Grzegorz Kłapyta z PŚ. Na spotkaniu został opracowany aneks do umowy założycielskiej IROs Forum, uszczegółowiono również pozostałe dokumenty towarzyszące.