Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Sieć IROs Forum została zawiązana w grudniu 2007 z potrzeby wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz tworzenia silnego wizerunku polskich uczelni za granicą. W ciągu 10 lat istnienia sieć IROs Forum stała się liczącym ciałem opiniodawczo-doradczym dla wielu instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Czytaj dalej Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Spotkanie ekspertów IROs Forum


Eksperci reprezentujący uczelnie członkowskie IROs Forum, specjalizujący się w aspektach prawnych, spotkali się 4 września w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział: Dorota Maciejowska i Izabela Zawiska z UJ, Konrad Kuliński UJ Collegium Medicum, Hanna Lamers z ATH, Marta Foryś AGH i Grzegorz Kłapyta z PŚ. Na spotkaniu został opracowany aneks do umowy założycielskiej IROs Forum, uszczegółowiono również pozostałe dokumenty towarzyszące.