Aniela Tejchman

Aniela Tejchman, również prezydentka 2010

Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania. Po studiach zatrudniona w Politechnice Gdańskiej, wykonywała prace badawcze i ekspertyzy. Od 1992 roku zaangażowana we współpracę międzynarodową, prowadziła uczelniane Biuro Programów TEMPUS, była koordynatorem lokalnym Programu TEMPUS JEP+ (rozwój działów współpracy z zagranicą w uczelniach wyższych) oraz kontraktorem Programu TEMPUS CME (szkolenie menedżerów programów międzynarodowych). Od 1995 roku jako kierownik Działu Spraw Międzynarodowych koordynowała zarządzała finansowo programami SOCRATES, ERASMUS i FSS, współpracowała z Erasmus Student Network (ESN). Brała udział m. in. w programach: Intensive Programmes, CDI-CDA, ERASMUS Mundus, Jean Monnet, Leonardo da Vinci, Youth i Programy Ramowe. Przyczyniła się do uzyskania przez uczelnię ECTS Label. Jako członek zespołu roboczego powołanego przez MNiSW w celu przygotowania promocji międzynarodowej, uczestniczyła w pracach komisji Senatu i Sejmu RP. Brała udział w pracach zarządu „Baltic Sea Region University Network” (BSRUN), organizowała współpracę regionalną uczelni w „Study in Pomorskie”. Odbyła liczne staże, kursy i szkolenia w Polsce i za granicą. Obecnie Członek Rady Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych. Jako przedstawiciel Polski bierze udział w pracach Higher Education and Science Standing Committee (HERSC) w Brukseli.

Odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.