Konferencja „Polska w Unii Europejskiej 2004-2024. Współpraca, osiągnięcia i wyzwania” oraz wręczenie Nagrody  IROs FORUM im. Barbary Centkowskiej.

W dniu 17 maja br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Polska w Unii Europejskiej 2004-2024. Współpraca, osiągnięcia, wyzwania”, zorganizowana z okazji jubileuszu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli byli premierzy RP, eksperci i politycy, a także goście honorowi: były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz obecna Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka. Zgromadzonych gości powitał Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Zwieńczeniem Konferencji było uroczyste wręczenie Ambasadorowi RP przy Unii Europejskiej w latach 1996-2001 Janowi Truszczyńskiemu Nagrody  IROs FORUM im. Barbary Centkowskiej.

Nagroda – Ikar – jest przyznawana corocznie osobom, które najbardziej zasłużyły się dla umiędzynarodowienia Polski.

Nagrodę wręczyli: Przewodnicząca IROs FORUM Ewa Kiszka, Przewodnicząca Kapituły Nagrody Hanna Lamers oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.