I Kongres Umiędzynarodowienia

W dniach 13-14 maja odbył się Pierwszy Kongres Umiędzynarodowienia, który gościł w swoich murach Gdański Uniwersytet Medyczny.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, będąc koordynatorem prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, wspólnie z IROs FORUM oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, zainicjowały szeroką debatę ze środowiskiem akademickim i naukowym na temat mądrego kierowania internacjonalizacją kształcenia na polskich uczelniach.

Oficjalne otwarcie Kongresu miał zaszczyt dokonać Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr. hab. Marcin Gruchała, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dr Dawid Kostecki, Przewodnicząca IROs FORUM – Ewa Kiszka oraz Urszula Romańska z Komisji Europejskiej, która uczestniczyła zdalnie.

Słowo wstępne skierował do blisko 300-osobowej publiczności Podsekretarz Stanu ds. Nauki i Edukacji – dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW.

Podczas Kongresu poruszono wiele istotnych tematów, m.in. strategie umiędzynarodowienia uczelni, rekrutację studentów zagranicznych, międzynarodowe programy kształcenia, umiędzynarodowienie w szkołach doktorskich, trendy mobilnościowe na świecie, pozyskiwanie studentów zagranicznych, partnerstwa strategiczne, a także nie zabrakło miejsca na networking.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w dyskusji i zaangażowanie w budowę silniejszej i bardziej otwartej społeczności akademickiej!