SESJA IROs Forum na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022”

Na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” IROs Forum zorganizowało panel pt. „Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki „

W panelu rozmawialiśmy o tworzeniu Welcome Pointów, które wzorem uczelni zagranicznych stają się powszechną praktyką na polskich uniwersytetach. To szczególne miejsca, przygotowywane z myślą o osobach przyjeżdżających z zagranicy, w których uzyskują oni najważniejsze praktyczne informacje związane z pracą lub studiami.
W przygotowanej sesji chcieliśmy przedstawić funkcjonowanie Welcome Pointów i działania jakie są podejmowane w zakresie wsparcia oferowanego gościom – naukowcom zagranicznym na przykładzie działalności International Visitors’ Office, z perspektywy naukowca, który z takich serwisów korzysta oraz nowych formach wsparcia oferowanych przez NAWA. W ten sposób omówiliśmy potrzebę istnienia Welcome Pointów, opisując ich funkcjonowanie z trzech różnych poziomów.

Prowadzącą sesję była: Marta Foryś, przewodnicząca #IROsForum=

Uczestniczkami panelu były: