Posiedzenie Rady IROs Forum – 18 listopada 2021

W dniu 18.11 br. odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasową działalność oraz prace nad przygotowaniem 15-lecia IROs Forum. 

Poruszano również kwestie współpracy strategicznej, dobrych praktyk w ramach działania ”Solidarni z Białorusią” oraz sprawy bieżące. Ustalono, że kolejne spotkanie ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się w formule zdalnej.