Politechnika Białostocka członkiem IROs Forum!

Do naszej IROsowej rodziny dołączyła kolejna uczelnia! Tym razem z pólnocy kraju! Będzie reprezentować piękne miasto Białystok. Uczelnią tą jest Politechnika Białostocka i bardzo się cieszymy, że jest z nami!

Liczymy na owocną współpracę!