Trzecia edycja Kawy z IROs Forum

W dniu 1 lipca br. odbyła się trzecia edycja Kawy z IROs Forum.

Gościem specjalnym była Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Pani Monika Poboży.

Dyskusja dotyczyła działań mających na celu wsparcie białoruskich studentów w zakresie rekrutacji i podejmowania kształcenia na studiach wyższych w Polsce oraz specjalnych programów stypendialnych.

W spotkaniu wzięło udział 9 przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w ramach IROs Forum.