Wyniki konkursu NAWA „Welcome to Poland”

Nabór w programie Welcome to Poland - NAWA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że w rozstrzygniętym konkursie programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Welcome to Poland” dofinansowanie do swoich projektów otrzymało 8 uczelni zrzeszonych w #IROSForum!


Dzięki otrzymanemu wpsarciu podjęte zostaną takie działania jak m.in.

  • Wzmocnienie stanowiska Welcome Point do obsługi gości oraz pracowników zagranicznych odwiedzających i pracujących w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  • zorganizowanie międzykulturowych spotkań integracyjnych studentów i kadry oraz opracowanie i wdrożenie kursu e-learningowego przygotowującego studentów zagranicznych do funkcjonowania w środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej
  • utworzenie Welcome Center for Foreign Academics oraz Welcome Center for Foreign Students, które mają stanowić miejsca profesjonalnego wsparcia kadry i studentów zagranicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  • realizacja projektu Inter_cultural.Strategia wspomagającego proces internacjonalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • Modernizacja i przystosowanie wirtualnych kanałów komunikacji do ich użytkowania przez studentów cudzoziemców i kandydatów z zagranicy oraz stworzenie System anglojęzycznego oznakowania budynków i sal dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej
  • Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Zakup najnowszych naukowych pozycji anglojęzycznych z zakresu ekonomii, finansów czy Data Science w formie e-booków oraz stworzenie podcastu o najważniejszych kierunkach działalności naukowej i międzynarodowych projektach naukowych na Uniwersytecie Warszawskim

Czy

Celem głównym Programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Cieszymy się, że członkowie IROsForum tak licznie przystąpili do projektu i otrzymali wsparcie swoich działań i serdecznei im gratulujemy!

Z przyjemnością będziemy komunikować podjęte przez nich działania.