Pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Za nami pierwsze spotkanie z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Raz jeszcze dziękujemy Przewodniczącemu Komisji, prof. Jerzemu Lisowi, Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej za zaproszenie do tak szacownego Grona. Ogromnie nas cieszą słowa uznania i gratulacje złożone na ręce „Oficerów biur współpracy międzynarodowej za walkę na froncie  pandemii” 😊

Jednym z punktów programu posiedzenia Komisji była prezentacja Sieci IROs Forum. Nasze cele, działania i plany na przyszłość a przede wszystkim nasz potencjał zaprezentowała Przewodnicząca, Marta Foryś.

Dla potrzeb tego wystąpienia stworzyliśmy  mini ranking wewnętrzny IROsF. Czy wiecie, że:

– w uczelniach IROs Forum studiuje 10 % studentów zagranicznych z całej Polski?

– w ubiegłym roku wysłaliśmy za granicę ponad 5500 studentów i doktorantów.?

– w naszych biurach jest zatrudnionych blisko 300 osób?

– aktualnie realizujemy 333 projekty międzynarodowe?

– nasze uczelnie uczestniczą w 7 projektach w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie?

– obsługujemy ponad 10 000 umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+?

Bo….razem możemy więcej!