Posiedzenie Rady IROs Forum – 13 maja 2021

W dniu 13 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia podsumowano spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się 30 kwietnia br.

Została umówiona również kwestia udziału Przewodniczącej IROs Forum Pani Marty Foryś w posiedzeniu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP w dniu 17 maja br.

Przedstawiciele uczelni członkowskich dokonali podsumowania wyników przyznania środków finansowych w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”. Wartym podkreślenia jest fakt, iż osiem Uczelni członkowskich IROs Forum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu w tym roku.

Poruszano również kwestię promocji działań IROs Forum w zakresie dobrych praktyk, prezentacji eksperckich sylwetek przedstawicieli IROs Forum, konsorcjów i sieci europejskich.