KAWA IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – 30.04.2021

W dniu 30 kwietnia br. miało miejsce wirtualne spotkanie przedstawicieli IROs Forum z Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, Jego Magnificencją Prof. Jerzym Lisem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Owocna dyskusja dotyczyła m.in. zrównoważonej polityki zagranicznej czy kwestii przewartościowania priorytetów polskich uczelni wyższych w zagranicznej współpracy akademickiej w czasach po pandemii.

Przewodnicząca IROs Forum pani Marta Foryś przedstawiła wyzwania, przed jakimi stoją obecnie polskie uczelnie takie jak Erasmus Without Paper czy trudności w uzyskiwaniu wiz przez cudzoziemców.

W celu uwzględnienia głosu środowiska osób związanych z umiędzynarodowieniem polskich uczelni wyższych  Prof. Jerzy Lis zaproponował aby sieć IROs Forum posiadała swojego przedstawiciela podczas posiedzeń Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Celem Komisji jest określenie priorytetów współpracy zagranicznej na najbliżej lata. Przedstawiciele IROs Forum zadeklarowali chęć wsparcia KRASP w zamierzonych działaniach, dotyczących budowania marki polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.