Drugi Dzień Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”

Przed Nami drugi dzień konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”. Zapraszamy na dwie sesje, których uczestniczkami są członkinie sieci IROs Forum.

Pierwsza sesja o godz. 12:15 dotyczyć będzie marketingu wirtualnego – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii?
Pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła warunki i możliwości prowadzenia działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do zagranicznych kandydatów na studia. Na ile udało się uczelniom przejść na działania w przestrzeni wirtualnej? Jaka jest specyfika i skuteczność tych działań? Które ze stosowanych obecnie form znikną po ustaniu zagrożenia pandemicznego, a które wzbogacą instrumentarium marketingu zagranicznego uczelni? – dyskutować będą o tym uczestniczki sesji przygotowanej pod auspicjami PRom.

Prowadząca sesję:
Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom

Uczestnicy panelu:
dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW
dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas
Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny GUMed, członkini IROs Forum
Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego

Druga sesja o godz. 13:15 umiędzynarodowienie w praktyce – problemy, sprawozdania, komunikaty
Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Prowadzący:
Julia Łysik, koordynatorka programu „Study in Poland”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Uczestnicy:
Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP
Pola Plaskota – prezydent Erasmus Student Network Polska
Marta Foryś – przewodnicząca IROs Forum, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH
Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacje Doktorantów
Joanna Domagała – koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”

Serdecznie zapraszamy !