Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”

W dniach 26-27 kwietnia br. ma miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego –  konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2021”.

Organizatorami wydarzenia są Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
W programie wydarzenia: internacjonalizacja w niełatwych czasach, wyzwania i dobre praktyki w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego czy marketing wirtualny – jak skutecznie rekrutować obcokrajowców w czasach pandemii.
Podczas sesji zostaną tradycyjnie zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez instytucje i organizacje non-profit wspierające umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W tym roku wzorem lat ubiegłych wśród panelistów znajdują się przedstawiciele sieci IROs Forum. Bierzemy udział w trzech sesjach!

Już dzisiaj zapraszamy godz. 16:00 na wspólna sesję IROs Forum i  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dot. wyzwań i dobrych praktyk w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Podczas sesji zostaną zaprezentowane konkluzje z warsztatów konsultacyjnych NAWA-IROs Forum, które odbyły się w grudniu 2020 r. Omówione zostaną następujące kwestie: strategiczne działania w partnerstwie międzynarodowym w uczelniach w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie komunikacji ze studentami w czasie Covid-19; dobre praktyki w zakresie wspólnych dyplomów; organizacja mobilności wirtualnej.

Uczestniczki panelu:
Dorota Maciejowska – Uniwersytet Jagielloński, była przewodnicząca IROs Forum, członkini honorowa sieci IROs Forum.
Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej, członkini sieci IROs Forum.

Serdecznie zapraszamy!

Program wydarzenia:
http://studyinpoland.pl/konferencja2021/program