Spotkania IROs dla Admissions Officers

26 marca oraz 8 kwietnia odbyły się spotkania online ponad 60 pracowników uczelni członkowskich IROs Forum, zajmujących się rekrutacją kandydatów z zagranicy. Jest to kontynuacja wieloletnich działań zmierzających do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy bardzo chcieli spotkać się stacjonarnie, jednak pandemia uniemożliwia dziś takie spotkania. Wcześniej podobne spotkania odbywały się już na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Grupa rozmawiała o stypendystach NAWA, rekrutacji studentów z Białorusi, działaniach niezbędnych dla udanej rekrutacji w czasach restrykcji na całym świecie, zagadnieniach prawnych i przepisach dotyczących kształcenia studentów z zagranicy i wiele, wiele innych. Niestety formuła online bardzo ograniczyła czas na rozmowy i pozbawiła tego, co jest zawsze cenne, czyli rozmowy poza salą konferencyjną.

Uczestnicy bardzo chcieli spotkać się stacjonarnie, jednak pandemia uniemożliwia dziś takie spotkania. Wcześniej podobne spotkania odbywały się już na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Grupa rozmawiała o stypendystach NAWA, rekrutacji studentów z Białorusi, działaniach niezbędnych dla udanej rekrutacji w czasach restrykcji na całym świecie, zagadnieniach prawnych i przepisach dotyczących kształcenia studentów z zagranicy i wiele, wiele innych. Niestety formuła online bardzo ograniczyła czas na rozmowy i pozbawiła tego, co jest zawsze cenne, czyli rozmowy poza salą konferencyjną.