Wspólny projekt uczelni członkowskich IROs Forum

Cztery uczelnie połączyły swoje mocne strony w projekcie międzynarodowej szkoły letniej 4T.I.M.E.TECH, która odbędzie się on-line w terminie od 3 do 16 lipca 2021roku. Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Ecole Centrale Marseille i RWTH Aachen należą do prestiżowej sieci T.I.M.E. Association, a dwie z nich są członkami IROs FORUM.

Projekt szkoły letniej zakłada udział studentów kierunków mechanicznych w programie kursów zaproponowanych przez uczelnie partnerskie, a dodatkowo w kursie komunikacji międzykulturowej i języka angielskiego (academic English). Studenci będą mieli  możliwość wspólnej pracy w międzynarodowej grupie pod okiem profesorów z partnerskich uczelni, a także zapoznania się z ofertą  programów studiów w ramach umów podwójnego dyplomowania.

T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Engineering) to sieć wiodących uczelni technicznych, kształcąca inżynierów, założona w Paryżu w 1989 roku. Członkowie stawiają na umiędzynarodowienie badań naukowych, kształcenia i współpracy z przemysłem, a także są zaangażowani we współpracę międzynarodową, wymianę studentów i rozwój programów wspólnego i podwójnego dyplomowania. Sieć 57 członków z 25 krajów, w tym Australii, Argentyny, Brazylii, Kanady, Chin, Rosji, Japonii oraz krajów europejskich. Głównym celem T.I.M.E. jest ułatwienie realizacji programów podwójnego dyplomowania. Od momentu powstania sieci ponad 3000 starannie wyselekcjonowanych studentów ukończyło wspólne studia i ciesz się szybkim rozwojem kariery w przemyśle. Absolwenci programów podwójnych dyplomów są mobilni, zdolni do adaptacji w międzynarodowym środowisku i świadomi kulturowo