Posiedzenie Rady IROs Forum


25 maca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia wyłoniony został Komitet Sterujący wraz z Sekretarzem. Poruszono również kwestię dołączenia do IROs Forum polskich uczelni wyższych, jeszcze niezrzeszonych, podsumowano inicjatywy IROs Forum w I kwartale 2021 r oraz przedyskutowano plany na przyszłość.