Spotkanie IROs Forum – 5 marca 2021

Za nami kolejne spotkanie #IROsForum!
Dzisiaj rozmawialiśmy o konferencjach organizowanych przez uczelnie członkowskie i Uniwersytety Europejskie, a także wymianie doświadczeń wśród uczelni uczestniczących w projekcie „Erasmus without paper”.

Omawialiśmy także plan działania na 2021 rok w kontekście realizacji mobilności w najbliższym roku akademickim oraz programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”