Kawa IROs z FRSE

Zaczynamy nowy cykl spotkań członków Rady IROs Forum i zaproszonych ekspertów pt. „Kawa z IROs Forum”.

Za nami spotkanie przedstawicieli Rady IROs Forum z panią Beatą Skibińską, Dyrektorem Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE NA Erasmus+.

W programie różne ścieżki wdrożenia Erasmus without paper, publikacja nowego przewodnika a także ustalenie terminu webinarium FRSE dot. EWP z przedstawicielami uczelni IROs Forum, mającego na celu odświeżenie informacji na ten temat. Z uwagi na różne etapy pracy nad USOS konieczne jest wprowadzenie i przybliżenie obu systemów USOS  i Dashboard, bez preferowania jednego z nich.

Trwają prace and formularzem wniosków o dofinansowane, pani Skibińska zwróciła również uwagę na nowe wyzwania dla FRSE w tym  dotyczące alokacji i redystrybucji środków w programie Erasmus.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad sposobem włączenia pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni w realizację EWP.