Warsztaty IROs Forum dot. Erasmus Without Paper

W dniu 5 lutego br. odbyły się wirtualne warsztaty poświęcone tematyce wdrażania projektu Erasmus Without Paper na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego.

W warsztacie uczestniczyło ponad 80 pracowników z 19 uczelni wyższych.

Dziękujemy moderatorom warsztatu pani Klementynie Kielak i panu Kamilowi Olszewskiemu
z Uniwersytetu Warszawskiego za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami  w zakresie  procedury zawierania umów w oparciu o program USOS i EWP, wdrożenia Online Learning Agreement  zarówno dla studentów przyjeżdzających jak  wyjeżdzających czy aplikacji EWP.

Uczestnicy warsztatów dyskutowali również o wadach i zaletach programu Dashboard vs. USOS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność w tej tak istotnej dla całej społeczności akademickiej sprawie.