Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uczelnią przewodniczącą IROs Forum

1 stycznia 2021 r. AGH przejęła przewodnictwo w sieci  IROs Forum.
W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

W poprzedniej kadencji funkcję tę pełniła pani Dorota Maciejewska, specjalista ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich Biura Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdeczne podziękowania dla byłej Przewodniczącej  za jej wkład i zaangażowanie w rozwój Sieci.

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące przewodnictwo AGH i pani Marty  Foryś w IROs Forum. W swojej prezentacji „Nic o nas bez nas” nowa Przewodnicząca nakreśla plany na kolejne dwa lata,  a wśród nich wzmocnienie rozpoznawalności IROs Forum w kraju i za granicą, organizację szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji dedykowanych pracownikom uczelni polskich, nawiązanie współpracy z lokalnymi konsorcjami, rozpoczęcie przygotowań do obchodów 15-lecia IROs Forum.