Spotkanie przedstawicieli z uniwersytetów zrzeszonych w IROs Forum, 19.06.2020

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli z uniwersytetów zrzeszonych w IROs Forum. Obecni na spotkaniu dyskutowali na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Dziękujemy wszystkim za obecność oraz za podzielenie się dobrymi praktykami.

Do zobaczenia IROs Forum 👋