Posiedzenie Rady IROs Forum

W dniach 9-10 marca 2020 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej spotykają się uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum, aby przedyskutować aktualnych problemy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego oraz podzielić się dobrymi praktykami i wzmocnić współpracę z NAWA.

Spotkanie jest wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej. Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy również Dyrektorowi NAWA, mgr Łukaszowi Wojdydze, który wspiera IROs Forum poprzez współpracę oraz rozwijanie aktywności o charakterze międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie. Już nie możemy się doczekać kolejnego Posiedzenia Rady IROs Forum!