IROs Forum – dobre praktyki, współpraca z NAWA i problemy szkolnictwa wyższego

W dniach 9-10 marca 2020 uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum po raz kolejny spotykają się w celu przedyskutowania aktualnych problemów związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, dzielenia się dobrymi praktykami i zacieśniania współpracy z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gospodarzem spotkania jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, a głównym organizatorem – pani Hanna Lamers, kierownik Centrum Wymiany Akademickiej.

Spotkanie jest również wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej, za szczególny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni, przykład dobrej praktyki i doskonałą współpracę z uczelniami IROs Forum. Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów w umiędzynaradawianiu polskiego szkolnictwa wyższego! W spotkaniu weźmie udział również Dyrektor NAWA, mgr Łukasz Wojdyga, z którym IROs Forum współpracuje i rozwija aktywności o charakterze międzynarodowym od początku powołania agencji NAWA.

Podczas posiedzenia poruszane będą bardzo ważne bieżące kwestie dotyczące ustawy o cudzoziemcach, Erasmus Charter orz Erasmus Without Paper w ramach nowej perspektywy programu Erasmus+ 2021-2027, a także zasad przyznawania i realizacji stypendiów na mobilność naukową i edukacyjną. Jednym z tematów niewątpliwie będzie również zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa.

NAWA przeszkoli uczestników w zakresie składania wniosków i realizacji projektów oferowanych przez Agencję, a także wspólnie z IROs zaplanuje dalsze możliwości współpracy.