Spotkanie członków sieci IROs Forum z gośćmi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Na czwartkowym posiedzeniu IROs Forum mieliśmy zaszczyt gościc przedstawicieli z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Tym razem zaproszony został Łukasz Wojdyga , Dyrektor Narodowej Agencji Akademickiej oraz Łukasz Sybicki, koordynator projektu Welcome to Poland.

Goście przedstawili informacje na temat szkolnictwa wyższego oraz zakres projektu Welcome to Poland, którym jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni, ale również działań związanych z internacjonalizacją oraz przyjmowaniem zagranicznych gości.

Przedstawiciele Rady IROs Forum mieli wyjątkową okazję na dyskusję z zaproszonymi gośćmi oraz wymianą dobrych praktyk. Tematem dyskusji był proces umiędzynarodowienia, działania wspierające wymianę akademicką oraz współpraca międzynarodowa.

Autor: Izabela Krajewska, Uniwersytet Jagielloński