Politechnika Krakowska w IROs Forum!

Posiedzenie Rady IROs Forum 12.09.2019 było ważnym dniem zwłaszcza dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Politechnika Krakowska starała się o dołączenie do sieci IROs Forum.

Na czwartkowym posiedzeniu kandydaturę Politechniki Krakowskiej przedstawiła Katarzyna Baron- Lisiakiewicz, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK. Przedstawicielka PK obroniła kandydaturę poprzez zaproponowanie dzielenia się dobrymi praktykami z członkami IROs Forum oraz wypromowanim sieci za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Głosowanie odbyło się tego samego dnia. Rada IROs Forum była niezwykle jednogłośna. Wszyscy IROsowicze zagłosowali za przystąpieniem Politechniki Krakowskiej do sieci IROs Forum.

Gratulujemy!

Autor:Izabela Krajewska