Spotkanie pomiędzy przedstawicielami uczelni zrzeszonych w IROs Forum i przedstawicielami Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE

29 maja 2019 r. w siedzibie FRSE w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami uczelni zrzeszonych w IROs Forum i przedstawicielami Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE.

Celem spotkania była wymiana opinii na temat nieuchronnej cyfryzacji zarządzania mobilnością w programie Erasmus+ przedstawionej na konferencji 28 maja br. przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej.

Ponadto omawiano jak uczelnie zrzeszone w IROs Forum będą się do tego przygotowywać, w jakim stopniu pozostałe uczelnie docelowo mogłyby skorzystać z doświadczeń IROs.

Przedyskutowane zostały przyczyny małego zainteresowania projektami typu „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” oraz spadające zainteresowanie wyjazdami studentów w programie Erasmus+ i poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby uzdrowić sytuację.

Co więcej, wymienione zostały poglądy na temat zasadności podwyższenia miesięcznych stypendiów dla studentów w roku 2020 do stawek maksymalnych oraz przygotowanie do programu Erasmus 2021-2027.

Na koniec omówione zostały założenia działalności IROs Forum na lata 2019-2020 w celu zdefiniowania inicjatyw, jakie IROs Forum mogłoby podjąć we współpracy z FRSE.