Posiedzenie Rady IROs Forum 10-11 stycznia 2019 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

fot. Julia Agnieszka Szymala. Wybór przewodniczącego na kadencję 2019-2020 od lewej: Marta Foryś (AGH), Liliana Lato (UŁ), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Hanna Lamers (ATH), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWroc.), Sylwia Rutkowska (UEKr), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Karolina Chojnacka (UMK), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Edyta Gałecka (UEK), Maria Doerffer (PG), Katarzyna Kacperczyk (SGH), Klementyna Kielak (UW), Sylwia Ogórkiewicz (UAM), Agata Wójcik (UŚ).

Pierwsze w roku 2019 posiedzenie Rady IROs Forum, inaugurujące jedenasty już rok jej aktywnego funkcjonowania, odbyło się w dniach 10-11 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Spotkanie Rady  otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ, Agata Wójcik.  Prorektor podkreślił szczególną rolę biur współpracy międzynarodowej w realizacji planów strategicznych uczelni, wynikających z założeń nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2.0. W pierwszej części spotkania, Liliana Lato z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Rady na lata 2017-2018 podsumowała dwa poprzednie lata aktywności sieci.

Podczas spotkania członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o powierzeniu przewodniczenia siecią na lata 2019-2020 pani Dorocie Maciejowskiej, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na kolejne dwa lata działalności planujemy dalszą współpracę z krajowymi organizacjami i instytucjami takimi jak NAWA i MNiSW, KRASP, Narodowa Agencja Erasmus, ESN, Perspektywy. Będziemy koncentrować się na wzmacnianiu potencjału kadry administracyjnej odpowiedzialnej za realizację umiędzynarodowienia w polskich uczelniach. Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, a także korzystając z doświadczeń kolegów z partnerskich uczelni zagranicznych, zamierzamy zbudować zespoły eksperckie, które przyczynią się do usprawnianie procesu tzw. internacjonalizacji w domu (ang. „internationalisation at home”), szczególnie ważnej w kontekście Ustawy 2.0. Uczelnie sieci IROS Forum będą ponadto zaangażowane w realizację inicjatyw Komisji Europejskiej tj. Erasmus Without Paper, nowa perspektywa Programu Erasmus+, czy Uniwersytety Europejskie. Zamierzamy dzielić się dobrymi praktykami poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji – zapowiedziała nowa przewodnicząca, Dorota Maciejowska.

Po raz pierwszy w historii działalności IROs Forum, funkcję przewodniczącego będzie wspierał formalnie powołany Komitet Sterujący, na podstawie zawartej w 2018 r. nowej Umowy o współpracy sieci. W skład Komitetu Sterującego na lata 2019 – 2020 wchodzą:

Sekretarz Rady – Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Przedstawiciel Rady ds. reprezentowania przed instytucjami zewnętrznymi – Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki oraz Hanna Lamers, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

Przedstawiciel Rady ds. prawnych – Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa oraz Karolina Chojnacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawiciel Rady ds. organizacji wydarzeń – Marta Foryś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Magdalena Drabek-Glapińska, Politechnika Łódzka

Skarbnik – Joanna Mrowiec-Denkowska, Politechnika Śląska.

Po raz pierwszy również w historii sieci IROs Forum, Rada podejmie współpracę z nowymi członkami sieci przyjmującymi status członków stowarzyszonych. Do grona członków stowarzyszonych mogą zostać przyjęci również przedstawiciele uczelni niepublicznych.

fot. Julia Agnieszka Szymala. Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, otwiera posiedzenie Rady. Po lewej: Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Śląski.
fot. Julia Agnieszka Szymala. Agata Wójcik, Uniwersytet Śląski, gospodarz posiedzenia Rady. Po prawej: Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki, przewodnicząca IROs Forum na lata 2017-2018, otwiera obrady
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki  i Katarzyna Kacperczyk, Szkoła Główna Handlowa
fot. Julia Agnieszka Szymala. Katarzyna Kacperczyk, nowy reprezentant SGH w IROs Forum
fot. Julia Agnieszka Szymala. Liliana Lato, UŁ, przekazuje przewodniczenie Dorocie Maciejowskiej, Uniwersytet Jagielloński
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad (od prawej: Aniela Tejchman (PG-członkini honorowa), Hanna Lamers (ATH), Karolina Chojnacka (UMK), Monika Butkiewicz (UG), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG), Sylwia Ruktowska (UEK), Magdalena Drabek-Glapińska (PŁ), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od prawej: Karolina Chojnacka (UMK), Kamila Chomicz-Sokołowska (UG)
fot. Julia Agnieszka Szymala. W trakcie obrad, od lewej: Maria Doerffer (PG), Ewa Kiszka (GUMed), Dorota Maciejowska (UJ), Urszula Broda (UWr), Danuta Obracaj (PŚ – członkini honorowa), Magdalena Drabek-Glapińśka (PŁ), Sylwia Rutkowska (UEKr), Kamila Chomicz-Sokołowksa (UG), Monika Butkiewicz (UG),  Karolina Chojnacka (UMK), Hanna Lamers (ATH), Aniela Tejchman (PG – członkini honorowa), Joanna Mrowiec-Denkowska (PŚ), Edyta Gałecka (UEK), Sylwia Ogórkiewicz (UAM).