Spotkanie IROs Forum nt. rekrutacji studentów z zagranicy

16 marca 2018 roku przedstawiciele IROs Forum gościli w Uniwersytecie Śląskim. W rektoracie uczelni odbyło się spotkanie, podczas którego poruszone zostały zagadnienia związane z rekrutacją studentów z zagranicy. Uczestników powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie w Katowicach poświęcone zostało kwestiom związanym z rekrutacją i obsługą cudzoziemców podejmujących na polskich uczelniach studia pełne i studia częściowe. Omówiono zarówno sprawy formalno-prawne, praktyczne rozwiązania, jak i zagadnienia dotyczące obsługi studentów w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu udział wzięli eksperci z 14 polskich uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie uczelnią przewodniczącą IROs Forum jest Uniwersytet Łódzki, a funkcję przewodniczącej Rady pełni kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Liliana Lato. W roku 2016 organizacji przewodził Uniwersytet Śląski, a pracami Rady kierowała Agata Wójcik, reprezentująca Dział Współpracy z Zagranicą UŚ.