Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady IROs Forum odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu mandatu na kolejny rok aktualnej przewodniczącej sieci, pani Lilianie Lato reprezentującej Uniwersytet Łódzki.

Z inicjatywy Liliany  w 2017 roku zapoczątkowano pewne działania restrukturyzacyjne, które mają na celu dalszy rozwój i umacnianie pozycji IROs Forum na arenie krajowej i międzynarodowej. Wierzymy, że kolejny rok pod jej przewodnictwem przyniesie nowe wyzwania i nowe sukcesy.

Spotkanie w Toruniu towarzyszyło organizowanej przez UMK konferencji Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”.  Było również okazją do złożenia podziękowań odchodzącej na emeryturę pani Ewie Derkowskiej-Rybickiej, wieloletniej szefowej Działu Programów Międzynarodowych UMK, koordynatorce programu Erasmus+ i przewodniczącej sieci IROs Forum w 2011 roku.