Posiedzenie Rady IROs Forum w Łodzi

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Pierwszy dzień obrady miały miejsce w Pałacu Biedermanna w Uniwersytecie Łodzkim. Drugi dzień obrad członkowie Rady spędzili w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki.

Pierwszy dzień łódzkich obrad Rady odbył się w Uniwersytecie Łódzkim, w przepięknym Pałacu Biedermanna. Dzień rozpoczął się od 10 minutowego wywiadu przewodniczącej IROs Forum w roku 2017 Liliany Lato Kierownika Biura Współpracy z Zagranicą UŁ na temat obrad w radio Łódź w rozmowie Gość po 8.

O 9:30 gości powitał Prorektor ds. krajowych i międzynarodowych prof. Paweł Starosta, który podkreślił wartość jaką stanowią uczelnie zrzeszone w IROs Forum jako sieć wspierająca władze uczelni w umiędzynarodowieniu. Podczas kilku sesji dyskusyjnych członkowie omawiali między innymi strategię Forum na rok 2017/2018. Wśród tematów przewodnich pojawiały się plany na kolejne tematy dobrych praktyk, czyli wymianę doświadczeń w umiędzynarodowieniu pomiędzy uczelniami członkowskimi oraz eksperckich szkoleń zewnętrznych dla polskich uczelni. Podczas posiedzenia Rady ustalono zespoły robocze, które pracować będą nad określonymi celami. Więcej szczegółów będzie znanych po wprowadzeniu w życie planów i decyzji jakie zostały podjęte na spotkaniu. Intensywny dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją w jednej z restauracji w kompleksie Rynku Manufaktury.

Drugiego dnia spotkania, które odbyło się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, uwagę skupiono wokół tematu współpracy poszczególnych uczelni z władzami samorządowymi oraz rozwoju internacjonalizacji akademickiej w odniesieniu do strategii rozwoju miast. Zastępca Dyrektora IFE, dr Dorota Piotrowska, która poprowadziła spotkanie podkreśliła, że pomoc ze strony Urzędu Miasta Łodzi jest kluczowa dla IFE i całej Politechniki Łódzkiej. Władze Łodzi coraz chętniej włączają się w życie naszej uczelni i chcą wspierać misję pogłębiania procesu internacjonalizacji w PŁ. Potwierdził to zresztą sam przedstawiciel Władz, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ – Adam Pustelnik. Nawiązując do tematu łódzkiego rynku pracy podkreślił, że to w dużej mierze od samej uczelni zależy czy zagraniczne firmy będą chciały inwestować w naszym mieście, a tym samym tworzyć nowe miejsca pracy dla inżynierów. Dwa, kluczowe zdaniem dyrektora Pustelnika działania, które uczelnia musi podjąć, by zwiększyć szansę zatrudnialności swych absolwentów, to po pierwsze umożliwienie przedstawicielom przedsiębiorstw udziału w procesie kształtowania programów studiów. Ta znana już doskonale na Zachodzie praktyka, umożliwia zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wiedzą, jaką absolwent posiada po zakończeniu studiów, a potrzebami i wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

Drugie, wskazane przez dyrektora Pustelnika działanie, nierozerwalnie wiąże się z pierwszym, a jest nim profesjonalizacja kadry akademickiej. Nauczyciel akademicki powinien być już nie tylko wykładowcą, ale również, a może przede wszystkim praktykiem, znającym realia funkcjonowania przemysłu.

Spotkanie Rady w IFE swą obecnością zaszczycił także prof. dr hab. Grzegorz Bąk, Prorektor PŁ ds. Kształcenia.

Owocne we wnioski posiedzenie Rady IROs Forum zakończyła wizyta w łódzkim Muzeum Włókiennictwa. Członkowie Rady zostali również zaproszeni na coroczny Piknik Politechniki Łódzkiej.