Warsztaty IROs Forum – rekrutacja studentów zagranicznych

W ramach działań IROs Forum Uniwersytet Wrocławski zorganizował spotkanie na temat „Dobre praktyki – rekrutacja studentów zagranicznych na studia w języku polskim i angielskim”.

Na sali dyskutowało 36 ekspertów od rekrutacji z 18 uczelni członkowskich IROs Forum. Poruszono wiele ciekawych kwestii, w tym zapisy legislacyjne. Dyskutowano na temat praktycznej strony rekrutacji i wyzwań jakie przynosi.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy!