Publikacja „Czas internacjonalizacji II”

Na drugi tom publikacji „Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty” pod redakcją dr Bianki Siwińskiej i prof. Grzegorza Mazurka składają się artykuły 30 autorów zajmujących się szeroko pojętą internacjonalizacją. Wśród nich aż siedmiu autorów jest związanych z siecią IROs Forum. Artykuły opracowali:

Karolina Wysocka, Politechnika Gdańska „Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację, na przykładzie Polski”

Dorota Maciejowska, Uniwersytet Jagielloński, „System rozwijania kompetencji międzykulturowych kadry uczelni – trendy i dobre praktyki w procesie internacjonalizacji”

Dominika Janik-Hornik, Fundacja Graceland „Studia czy praktyka? A może kurs intensywny? O oczekiwaniach, rezultatach i… finansowaniu”

Ewa Mroczek, Politechnika Wrocławska „Szkoły letnie – sposób na umiędzynarodowienie uczelni”

Sylwia Rutkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Rola ESN w umiędzynarodowieni uczelni wyższych” (współautor)

Joanna Laskowska, Uniwersytet Śląski „Czy polskie uniwersytety są gościnne?”(współautor)

Marta Ganobis-Bednarska, Uniwersytet Jagielloński „O potrzebie deregulacji wspólnych przewodów doktorskich prowadzonych we współpracy zagranicznej w kontekście zmieniających się przepisów”

Publikacja jest dostępna w sklepie internetowym wydawnictwa ELIPSA.