Pospisanie umowy z ESN Polska

Podczas konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2017” podpisane zostało kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy IROs Forum a Stowarzyszeniem ESN Polska.

W bieżącym roku szczególnie istotne będzie wzajemne wsparcie i współpraca przy organizacji wydarzeń uświetniających jubileusz 30-lecia Programu Erasmus.Ponadto, partnerstwo ma na celu m.in.: wzajemną promocję działań i inicjatyw obydwu Stron porozumienia, współpracę  przy realizacji projektów i działań dla studentów i na rzecz studentów, wzajemne przekazywanie informacji o realizowanych badaniach ankietowych, wsparcie merytoryczne w kwestiach związanych z obszarami wspólnego działania, poszukiwanie rozwiązań dla problemów z jakimi borykają się studenci polscy i zagraniczni, uczestniczący w wymianie Erasmus+.