Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”

Tegoroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” obfitowała w wiele ciekawych sesji, wystąpień i dyskusji. Wśród prowadzących znaleźli się przedstawiciele uczelni IROs Forum:

Sesja plenarna I  – Strategie umiędzynarodowienia – z perspektywy uczelni i kraju „Współpraca uczelni z otoczeniem na poziomie lokalnym i krajowym oraz działania promocyjne jako niezbędny element strategii umiędzynarodowienia” – Dorota Maciejowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ, oraz Kinga Drechny-Mucha – Kierownik Działu Promocji i Informacji UJ

Sesja plenarna V – Uczelnie i państwo – jak zapobiegać aktom agresji. Gdański model integracji obcokrajowców – Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sesja plenarna VI Oblicza umiędzynarodowienia – komunikaty „Kampania promocyjna UŁ: UNIVERSITY DIVERSITY”  – Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki.