IROs Forum – Zadnia i wyzwania

Niedzielne przedpołudnie poprzedzające konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” poświęciliśmy na omówienie planów i wyzwań stojących przed IROs Forum w najbliższej przyszłości. W prowadzeniu dyskusji i formułowaniu wniosków pomagała nam Fundacja DO, przy wykorzystaniu metody Open Space.

Rezultaty naszej pracy zostały przedstawione w przygotowanym przez Fundację DO raporcie. Bardzo dziękujemy!

A poniżej kilka zdjęć ze spotkania.