Zapraszamy na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”

Trzech przedstawicieli IROs Forum zostało zaproszonych do współprowadzenia sesji plenarnych podczas konferencji w Krakowie w dniach 27-28 lutego.

W poniedziałek 27 lutego o godz. 10:10 – 11:40 Dorota Maciejowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ, oraz Kinga Drechny-Mucha – Kierownik Działu Promocji i Informacji UJ przedstawią temat: Współpraca uczelni z otoczeniem na poziomie lokalnym i krajowym oraz działania promocyjne jako niezbędny element strategii umiędzynarodowienia (Sesja plenarna I  – Strategie umiędzynarodowienia – z perspektywy uczelni i kraju).

We wtorek 28 lutego o godz. 09:30 – 10:45 Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych, Gdański Uniwersytet Medyczny, opowie o: Gdańskim modelu integracji obcokrajowców (Sesja plenarna V – Uczelnie i państwo – jak zapobiegać aktom agresji).

Tego samego dnia o godz. 12:45 – 13:40 Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki, opowie o kampanii promocyjnej UŁ: UNIVERSITY DIVERSITY (Sesja plenarna VI Oblicza umiędzynarodowienia – komunikaty).

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji