Konferencja „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

Konferencją pn. „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainaugurowało cykl spotkań ze środowiskiem akademickim w ramach Narodowego Kongres Nauki.

Otwierający konferencję minister Jarosław Gowin zapowiedział szereg zmian, mających prowadzić do rozwoju umiędzynarodowienia polskich uczelni. Działania te będzie wspierać nowo powołana Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Panele konferencyjne prowadzili krajowi i zagraniczni eksperci w zakresie umiędzynarodowienia, m.in. prof. dr hab. Wiesław Basyś, przewodniczący KRASP w kadencji 2012-2016, pani Laura Howard, prezydent EAIE w kadencji 2014-2016, prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, pani Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wśród zaproszonych gości znalazły się również dwie członkinie Rady IROs Forum: pani Sylwia Salamon, Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego, która współprowadziła warsztaty pn. Międzynarodowe studia wspólne oraz pani Ewa Derkowska-Rybicka, która występowała w panelu Mobilność w programie Erasmus+. Korzyści i wyzwania dla uczestników i instytucji.

Więcej informacji nt. konferencji, w tym program i wystąpienia panelistów znajduje się na stronach MNiSW.