Uniwersytet Śląski będzie przewodniczył działaniom IROs Forum w 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję przewodniczącej IROs Forum obejmie pani Agata Wójcik, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.