Prof. Michał Seweryński laureatem Nagrody IROs Forum za rok 2012

6 marca 2013r. w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja nt. internacjonalizacji polskich uczelni, podczas której uroczyście wręczono nagrodę IROs Forum im. Barbary Centkowskiej jej laureatowi za rok 2012, prof. zw. dr. hab. Michałowi Seweryńskiemu.

Nagroda IROs Forum jest przyznawana od 2011 roku za szczególny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach.

Prof. Michał Seweryński, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1990-1996), Minister Edukacji i Nauki (2005-2006), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007), Senator RP VIII kadencji został doceniony za wyjątkowe zaangażowanie w proces zmian legislacyjnych, mających na celu dalsze umiędzynaradawianie polskiego szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz za aktywną promocję polskiej nauki za granicą poprzez serię wystąpień na światowych kongresach oraz prowadzenie wykładów w charakterze visiting professor na uniwersytetach europejskich, amerykańskich i azjatyckich.