IROs Forum na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”

W dniach 17 i 18 stycznia 2013r. odbyła się konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Warszawski oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W konferencji wzięło udział ponad 250 osób z 95 uczelni, a sesje prowadzili przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i British Council.

IRO’s Forum zostało zaproszone do udziału w panelu prowadzonym przez FRSE Jak wykorzystać programy Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych. Ewa Kiszka i Dominika Janik-Hornik przygotowały wystąpienie nt. Rola biura współpracy z zagranicą we współczesnej szkole wyższej, w którym przedstawiły m.in. wyniki ankiety o uczelniach członkowskich IROs Forum, opracowanej w ubiegłym roku.