Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy

29 listopada 2012 r. w kampusie Politechniki Śląskiej odbyło się seminarium pt. Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy, zorganizowane przez IROs Forum, Politechnikę Śląską oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, KRASP oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników i zostało wysoko ocenione w formularzach ewaluacyjnych.

 

Prezentacje:

„Kształcenie interkulturowe – ERASMUS jako sposób na samodoskonalenie – warsztaty interkulturowe dla studentów zagranicznych na UAM”, dr Iwona Borkowska, Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Europa Wschodnia – specyfika współpracy z kandydatami z Ukrainy, Rosji i Białorusi”, Joanna Laskowska, Kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Rekrutacja studentów z Afryki Zachodniej – daleko od stereotypów”, Alicja Kołodziej, Dział Rekrutacji, Politechnika Wrocławska

„Studenci z Arabii Saudyjskiej – nowy aspekt na międzykulturowej scenie szkolnictwa wyższego w Polsce”, dr Sławomir Wójcik, opiekun studentów I roku English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny

„Formy popularyzacji współpracy międzynarodowej w mediach i zagrożenia z tego płynące”, dr Marek Zimnak, Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

„Azja Centralna, nie tak odległa – wymiana akademicka z ośrodkami w Kazachstanie”, inż. Joanna Mrowiec-Denkowska, Kierownik Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej PŚl oraz pracownicy akademiccy z wydziałów PŚl współpracujących z uczelniami w Kazachstanie

„Patrząc od środka – wielokulturowość okiem studentów polskich i zagranicznych studiujących w odmiennym środowisku kulturowym, religijnym i obyczajowym” – ESN i studenci zagraniczni, Politechnika Sląska

Notatki prasowe:

Biuletyn Politechniki Śląskiej