Spotkanie Rady IROs Forum w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Dwunastu przedstawicieli polskich uczelni, członków IROs Forum uczestniczyło w dniach 8-10 marca br. w I spotkaniu Rady IROs Forum 2012, które odbyło się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zebranych powitała Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych GUMed. Następnie głos zabrała Ewa Derkowska-Rybicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Rady IROs Forum w 2011 roku, która złożyła sprawozdanie z działalności IROs Forum za ubiegły rok. – Dziękuję wszystkim zebranym za owocną współpracę i pomoc w realizacji postawionych celów – powiedziała. – Dziś przewodnictwo Forum na rok 2012 przekazuję Ewie Kiszce.

Nowa przewodnicząca podsumowała działania zrealizowane w okresie styczeń-luty 2012 r., w tym m.in. opracowanie planu działań na 2012 rok, aktualizację ulotek i prezentacji IROs Forum, opłacenie domeny na rok 2012 i prace nad nową propozycją strony, przyjęcie plakatu na konferencję NAFSA, przygotowanie wspólnego spotkania FRSE-IROs Forum, wstępne prace nad przewodnikiem dla mobilnych studentów oraz opracowanie, zebranie i podsumowanie ANKIETY o uczelniach-członkach IROs Forum.