Żegnamy Basię

24 lipca 2011r. odeszła nasza Droga Koleżanka, Barbara Centkowska – wieloletni Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus.

Barbara Centkowska wniosła ogromny wkład w rozwój współpracy międzynarodowej Uczelni poprzez m.in. rozwijanie mobilności akademickiej, udział w europejskich programach edukacyjnych, udział w tworzeniu wspólnych programów studiów. Podczas 16 lat jej pracy na rzecz Uczelni podpisanych zostało ponad 150 umów międzynarodowych, a Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej pod jej kierownictwem realizowało 40 projektów międzynarodowych. Zwyjazdów na studia i praktyki zagraniczne skorzystało w tym czasie ponad 2000 studentów i absolwentów.

Barbara Centkowska była również inicjatorką i pierwszą przewodniczącą sieci IROs Forum, członkiem zarządu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, członkiem zarządu międzynarodowej sieci PRIME Networking.

Była osobą aktywą i wytrwałą w dążeniu do celu. Nie było dla Niej rzeczy niemożliwych. W walce z ciężką chorobą również wykazała się niezwykłą determinacją.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i naszej pamięci.