Seminarium Bolońskie „Mobilność studentów w warunkach studiów trójstopniowych”

Seminarium Bolońskie „Mobilność studentów w warunkach studiów trójstopniowych”, 5 listopada 2010 r., Politechnika Łódzka.

Seminarium odbyło się z udziałem prof. dr hab. Wojciecha Wolfa, Prorektora ds. Studenckich, dr Doroty Piotrowskiej, Z-cy Dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Beaty Skibińskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Biura Krajowego Programu Erasmus Mundus oraz dr inż. Tomasza Saryusz- Wolskiego, Dyrektora Centrum Kształcenia Międzynarodowego, eksperta bolońskiego. Podczas seminarium zostały poruszone tematy dotyczące zrównoważonej mobilności studentów polskich i zagranicznych, dotychczasowych doświadczeń z perspektywy Narodowej Agencji w realizowaniu Programu Erasmus Mundus oraz kształcenia i ram kwalifikacji w aspekcie międzynarodowej wymiany studenckiej.